Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Direct daarnaast staat de noodzakelijkheid van eene individueele behandeling. Eén persoon kan slechts met hart en ziel met één patiënt bezig zijn. Moet de heilgymnast zijne aandacht en krachten tegelijkertijd verdeelen over meerderen, dan verricht hij nog minder dan half werk.

Op bovenstaande gronden kan men van de behandeling van ruggegraatsverkrommingen in Zander-Instituten niet veel heil verwachten, daar toch worden vele patiënten tegelijk en gekleed behandeld.

VII. De geldkwestie.

Ook hieraan is in het bewuste boekje een hoofdstuk gewijd. Wij kunnen er kort over zijn, want de gevolgde logica is tast- en voelbaar.

„Evenals de machine in de industrie niet alleen beter maar ook goedkooper werk levert, dan de werkman vermag, zoo ook in de geneeskundige gymnastiek."

Publiek! in deze uitdrukking liggen „voetangelsen klemmen." Wij zouden haast zeggen, in dezen zin is met opzet een drogreden neergeschreven. Wat bij de fabricatie van eenig product waar is, gaat toch niet op bij de behandeling van een patiënt. Neen, roepen wij U toe, juist, omdat in de Zander-Instituten machi-

Sluiten