Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hulp willen wij voor rekening der Schrijvers laten. Alleen willen wij wijzen op het tegenstrijdige in hun optreden. De zuivere menschenliefde ademende geest verlaat hen een oogenblik en wel om in den vorm eener vraag hatelijke verdachtmaking naar 't hoofd van dien medicus te slingeren, die niet „'t heil van den patiënt in de eerste plaats in 't oog vat en daarom alle andere overwegingen (cursiveering van Schr.) op zij zet." Zeer zonderling en twijfelachtig is de voorstelling, als zou geen enkele dokter een oogenblik bevreesd behoeven te zijn, zijne patiënten te zullen verliezen bij eene verwijzing of vrijwilligen gang naar een Zander-Instituut, daar geen Z.-I. streeft naar eigen patiënten of eigen praktijk.

Met deze voorstelling is het optreden van de groote Instituten totaal in strijd.

Waarom het adverteeren in alle bladen onder eiken vorm, het laten kijken der Instituten?

Was hun bewering waar, dan zouden zij alleen in geneeskundige bladen behoeven te publiceeren. Hoe doen zij nu, indien er als een gevolg van hun adverteeren patiënten komen aankloppen? Nemen zij ze niet aan, zonder voorkennis van den betrokken medicus, of stellen zij dezen in kennis met het feit, dat zijn patiënt bij hen is gekomen ? Als het waar is, dat elke arts de vrijheid heeft in de Zander-Instituten zelf de behandeling te controleeren, dan kunnen wij ons voorstellen, dat het er op een uur, waarop bijv. 10 patiënten behandeld worden, recht gezellig en opgewekt kan

Sluiten