Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We dienen echter in het oog te houden, dat Deodaats moeder een Italiaansche was.

In het derde deel van Wagenaars „Vaderlandsche Historie" wordt vermeldt, hoe Reinout den dapperen Beaumont tegen diens wil van den dood redt.

De werkelijke naam van Reinout van Verona is daar Robert van Gluves.

V. Claes Gerritsz.

In de „Roos van Dekama" treedt op Claes Gerritsz, marktschrijver der stad Haarlem. Laat hij zichzelf aan U voorstellen.

Als aan den Fries Feiko wordt geraden zijn mes te bergen, zegt Claes Gerritsz (pag. 21): „'tls zeker, dat volgens het Privilegie van Koning Willem niemand binnen de banne van Haarlem een mes mag dragen op een boete

van tien pond, waarvan de helft aan den

(hier wordt hij in de rede gevallen.)

„Zoudt ge mij mijn mes willen ontnemen," riep de Fries?

„Rebellie tegen art. 15 van het Privilegie, kraaide Claes Gerritsz, alwie het mes trekt binnen de stad Haarlem ofte derzelver (hier wordt hij in de rede gevallen.)

Als de boschwachter Walger het Friezinnetje Sytsken wil omarmen en met zich voeren (pag. 22) dan zegt Claes Gerritsz: „Laat het meisken gaan, vriend Walger, gij hebt geen recht op haar en volgens art. 17 van het Privilegie van Koning Willem is alle maagdenroof strafbaar met (hier wordt hij in de rede gevallen.)

Als Seerp van Adeelen aan Feiko vraagt hem de reden van dit rumoer te vertellen, zegt Claes Gerritsz (pag 24). „Wat mocht hij vertellen, een vreemdeling mag niet tegen een burger gehoord worden, volgens art. 2 van het Pri (hier wordt hij in de rede gevallen.)

Als Adeelen vraagt: „Is het de wil van den Graaf, dat men Frieslands afgevaardigden smaadheden aandoe?" pag. 25.

„Wanneer Frieslands afgevaardigden rebellie plegen," balkte Claes Gerritsz, dient art. 16 van het Privil

Sluiten