Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE VAKOPLEIDING, *

•gg j|g door C. ZANDER y

Directeur der 2e Ambachtsschool en der Burgeravondschool te Amsterdam. Voordracht gehouden te Utrecht den 309ten Maart 1907, in de Buitengewone Algemeene Vergadering van

DE VEREENIG1NG TOT BEVORDERING DER VAKOPLEIDING VOOR HANDWERKSLIEDEN IN NEDERLAND * # * * ♦ *

n Overgedrukt uit het

Maandblad voor Vakopleiding van Juli 1907. n

Sluiten