Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Invloed der wetsvoorschriften.

In hoeverre de wetsvoorschriften zelfstandig een

gewenschte overeenkomst vormen.

Hoewel al deze zaken bij bijna elke arbeidsovereenkomst verschillend worden — althans kunnen worden vastgesteld, beperken de wettelijke bepalingen de vrijheid in deze in verschillende opzichten. Daardoor zijn er eenige zaken, die, voor den handels- en kantoorbediende althans, zoodanig begrensd zijn. dat, zelfs zonder eenige uitdrukkelijke regeling de bediende voor nadeelen is gevrijwaard.

Die punten zijn:

a. de uitbetaling van het loon (met exceptie voor hem, wiens loon niet naar tijdsruimte is vastgesteld);

b. de beëindiging der arbeidsovereenkomst;

c. de wijziging der arbeidsovereenkomst;

A. Toelichting.

Het loon wordt voor den handels- en kantoorbediende zoowel per jaar als per maand vastgesteld, doch, behoudens zeer enkele uitzonderingen, per maand uitbetaald. Het eenige gevaar, dat, met betrekking tot de uitbetaling, in het vaststellen van een jaarloon ligt, is de mogelijkheid tot uitbetaling per kwartaal. Waar dit echter geen usance is, is dit gevaar zeer gering en zal in de gewoonte, van „een salaris van zooveel 's jaars" tv spreken, licht wijziging zijn te brengen. In het formulier is bovendien de uitdrukking ..per maand ' opgenomen in de zinsnede, die de hoegrootheid van het loon vaststelt. Voor handels- en kantoorbedienden, die /1200.— per jaar of minder verdienen, kan deze regeling geen enkel bezwaar opleveren, daar zij toch minstens elke halve maand hun loon ontvangen moeten.

De plaats van uitbetaling kan door art. 1638A; geen moeilijkheden opleveren voor een bediende.

Alleen zal het tijdstip waarop betaling moet plaats hebben, speciaal genoemd moeten worden, in verband met het feit, dat den bediende schadevergoeding toekomt in geval van vertraging.

Artt. 16:57h-j waarborgen voldoende de uitbetaling van het loon in den riclitigen vorm (geld), terwijl art. I6887, tot tijdige uitbetaling dwingt.

Sluiten