Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omlergeteekende verklaart Lid te willen worden van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius

Naam

Voornamen

Datum van geboorte

Woonplaats

Werkzaam bi,j

Te betalen contributie

Sluiten