Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Servië, Ministeriëele beschikking van 16 April 1902.

Invoer, in voorraad houden of verkoopen van saccharine is, niet uitzondering vau ieder ander, alleen geoorloofd aan apothekers.

Apothekers mogen saccharine niet verkoopen in handnering, doch alleen afleveren op voorschrift van een geneeskundige.

Alle spijzen, dranken en andere levensmiddelen, waarin saccharine ontdekt wordt, worden beschouwd als vervalscht, en vallen onder de strafwet; zoover de in beslag genomen waren kunnen gezuiverd worden en onschadelijk gemaakt, worden zij verkocht ten voordeele der gasthuizen.

Spanje, Wet van 24 Dec. 1903.

De invoer, de vervaardiging, het in voorraad houden of verkoopen van saccharine, kristallose, sukramin, édulcorante Pochère, sucre de Lyon, azukarin, suikerextract enz. is verboden, tenzij uitsluitend voor geneeskundig gebruik. Artikelen voor geneeskundig gebruik mogen alleen onder zekere voorwaarden ingevoerd, in voorraad gehouden, verkocht of bereid worden. Hetzelfde verbod omvat alle levensmiddelen, wijnen en dranken, van welken aard ook, waarin saccharine voorkomt.

Sluiten