Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opdat alle werken een genot werd, zoodat allen loon en bedeeling weigerden en zelf hun behoeften behielden of ruilden met anderen van den voorraad : hun woningen inrichtten naar behoeften van den voorraad, en bestand tegen alle intriges, aanbiedingen of opdringen van anderen. wat zou het gezag of de goden daartegen vermogen ?

Wat had de regeering moeten doen. wanneer de stakers in 1903 ordentlijk hun onderhoud hadden genomen van den voorraad, zonder iemand te hinderen ? Hen opsluiten ? Maar dan waren zij van hun onderhoud verzekerd, en als de vrouwen hetzelfde deden, dan waren de ouders meteen verzekerd, dat hun kinderen, evenals zij. onderhouden werden door de gemeenschap. Om 10 a 12 duizend menschen op te sluiten, dat zou nog gaan. maar niet lang. aangezien er nieuwen volgen, en al die werkkrachten gemist zouden worden. Ik voor mij zou dat liever doen, dan gebrek lijden onder bedeeling door de handen van hun roovers, en brood eten van hun medelijders.

Wel zou het eenige stoornis geven, wanneer de werkers hun eigen zaken regelden, gelijk de regeerders dat steeds doen. en daarmede feitelijk maar doorvoerden de reeds ontwikkelde regels. Wanneer de werkers maar zorgen niet zoo onzedelijk te zijn als de regeerders het heden doen ; niet wegnemen waar niet over is: dus geen diefstal, moorden, brandstichten en omverhalen of vernielen, waaraan anderen behoefte hebben.

En gelijk wat de regeerders ook aanvoeren, om het monopolie van het neemrecht voor zich alleen te behouden, er kan nooit zooveel ellende en moord uit voortkomen, als tot heden wordt geleden en gebeurt, doordat enkelen nemen en de groote massa niet: vooral wanneer de vrijdenkers de gevolgen vooraf goed overwegen, en weten, dat hun vrienden en gezellin hetzelfde doen. Dan verdwijnt ook de zorg voor hun kinderen.

Door zoo te handelen, worden de gedachten ook gewijzigd van veel menschen, die dan ook het neemrecht zullen toepassen en meteen verlost zullen worden van de gevaarlijke beschermers van diefstal, te meer

Sluiten