Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle kamerdeuren, in- en uitgangen en ramen op te

nemen, en bij arbeiders-bijeenkomsten alles te bezetten met gewapende politie, die zicli niet ontzag de arbeiders en arbeidersvrouwen te betasten en te onderzoeken.

Mijn kostwinning lag weer op straat en, voor de vierde maal, moest ik weer wat zoeken. Dit gehikte mij door uit België machinaal verbrijzelden steenslag in te voeren voor het onderhoud van wegen. Daarmede bereikte ik ook, dat de verfoeilijke en beruchte keien-klopperijen voor de werkloozen verdwenen.

Dus bevoorrecht boven anderen was ik niet. Zonder middelen of bezit aanvaardde ik het leven, vier malen moest ik veranderen van kostwinning, en tien kinderen groot brengen: één keer werd ik van alles beroofd door een kurator, terwijl door de aanranding van marechaussees, mijn leven bij avond op straat niet meer veilig was.

Niemand kan zeggen dat mijn leven langs een effen baan ging. Het eenige wat ik op anderen voor heb gehad, is zooals ik reeds zeide, dat ik in mijn jeugd geen godsdienst-onderwijs heb genoten en daardoor meer natuurlijk weerstandsvermogen bezat, fk heb nooit vrees gekend of gebrek aan onderhoud, waar ik steeds voorraad genoeg rondom mij zag. En zou ik dan niet zorgen, mijn deel ervan te krijgen?

En waar zijn nu de gezagsmenschen gebleven, die mij met mijn gezin uit de gemeente wilden weiken? Zij zijn bijna allen naai' elders verdwenen, en die er nog zijn, dat zijn vergeten burgertjes !

Mijn jarenlange omgang met menscheu heeft geen gunstiger, indruk van hen bij mij achtergelaten, maar ik heb ondervonden dat in elk mensch een natuurlijke kiem aanwezig is. die in de jeugd wordt gesmoord door afwijking van de natuurregels, in wier plaats zijn ingepompt allerlei dogma's ais goden, gezag, wetten, grenzen, verheerlijking van regeerders etc.

Ofschoon ik veel van menschen houd, trekken enkele vrije dieren mij meer aan. Die vrije dieren hebben geen last van goden of gezag. Door veel omgang met menschen en hunne daden krijgt men voor

Sluiten