Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R. BOS en C. H. STEEN BEEK.

NIEUWE TEEKENSCHOOL.

bü het onderwys in het Teekenen op de Lagere School.

Compleet in 2 deelen.

EERSTE DEEL, met 206 afbeeldingen ƒ 1,25. Geb. ƒ1,50.

a. Beschouwingen over het Teekenonderwijs. Overzicht der Methode. Uitgewerkte

Leergang voor het le en 2e leerjaar.

TWEEDE DEEL, met 593 afbeeldingen f 2,25. Geb. ƒ 2,50.

b. Het teekenen in de hoogere klassen. Uitgewerkte I.eergang voor het 3e, 4e, 5e en

6e Leerjaar. Teekenbehoeften, Register.

Het complete werk in 1 linnen band ƒ4,00.

SCHETSBOEKEN.

Blanco cahiers ten gebruike bij „NIEUWE TEEKENSCHOOL".

Getint Teekenpapier.

No. 1 (cahier formaat) ƒ 0,05. No. 2 (kwarto formaat; ƒ 0,10.

Wandplaten bij „Nieuwe Teekenschool".

Compleet in 4 Seriën van 10 Nummers.

Iiijs van elke serie: Prijs van afzonderlijke platen:

a. met metalen staven . j 2,50. a. met metalen staven . . ƒ 0,30

b. op karton geplakt ... - 5.00. b. op karton geplakt .... 0,55.

MIJN TEEKENBOEK.

Teekencefeningen voor dLe Lagere Sclicol. Compleet in 10 cahiers a /O,^1/*.

Uitgaven van de firma P. NOORDHOFF te Groningen.

Sluiten