Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET AANVANKELIJK

SPREEK- en LEESONDERWIJS.

is/L E T Pi ODE

ing-ericht naar de behoefte ook van minder bevattelijke leerling-en,

door

J C. BOUWMEESTER en ]. V. BERENDSEN.

HANDLEIDING, compleet 262 blz. met 2 uitslaande platen /'1.90

12 MONDSTANDSTEMPELS in blikken doos, nieuwe vermeerderde uitgave - 8,

LEESBOEKJES:

a. Zie. hoe ik doe. (Allereerste leesb.) Met 23 platen . ï 0.25 i. Eerste Leesboekje. Met 15 groote platen ...... 0,25

c. Tweede Leesboekje. Met 10 groote platen . . - 0,25

d. Derde Leesboekje. Met 8 groote platen - 0,25

e. Vierde Leesboekje. Met 7 groote platen - 0,25

En vooral voor „kleine scholen":

DICTEERREKJE en bijbehoorende Doos met

36 KAARTJES met mondstandfiguren en letters, samen ƒ0.60

Ilfl 20 stel In eens besteld ii f 0,50.

1 STEL RESERVEKAARTJES (compleet 36 stuks) zonder doos .... - 0.25

12 KAARTJES hiervan bij de Vooroefeningen afzonderlijk in doos (zonder rekje) 0<25

llij 20 stel in eens besteld ii f 0,20.

1 STEL RESERVEKAARTJES (van deze serie van 12 stuks) zonder doos . - 0,15 Toelichting bij het Dicteerrekje gratis.

Een oordeel van gebruikers der methode.

»Het aanvankelijk Spreek- en Leesonderwijs, methode ingericht naar de behoefte ook van minder bevattelijke leerlingen, door de H.H. Bouwmeester en Berendsen is een genot voor leerlingen en — onderwijzer. Zij vormt op de aangenaamste en eenvoudigste manier duidelijke sprekers en voortreffelijke lezers; zij voorkomt, dat er in het eerste leerjaar voor het vak lezen leerlingen moeten blijven zitten. Zij is volgens de meening van ondergeteekenden, die van Mei 1902 tot heden met deze methode werken, verre te verkiezen boven eenig andere methode waarmede zij in de praktijk mochten kennis maken."

Nijmegen, A. P. OOMEN, hoofd van school 9.

12 November 1904. L. H. ROBBERS, onderwijzer van school 9.

Jos. BAR'I'ELS, » » . »

H. J. Th. v. d. POEL, » » » „

Uitgave van de firma P. NOORDHOFF te Groningen.

Sluiten