Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pro efs.fl e verin <7 gratis.

i Januari a s begint de

NIEUWE JAARGANG

VAN

Tijdschrift „De Drie Talen",

voor hen, die zich willen oefenen en verder bekwamen in de Fransche. Duitsche en Engelsche Taal onder hoofdredactie van C. A. Hofman, R. Dijkstra en L. P. H. Eykman.

Verschijnt maandelijks. Met afzonderlijke opgaven ter bewerking.

Prijs per jaargang ƒ 4,90; franco per post ƒ 5,.'!U

Elke taal afzonderlijk per jaargang /H,30; franco per post . . - 3.ÜO Linnen banden a f 0,50.

Onmisbaar bij de studie voor de Acte L. 0 van een dier talen.

TIJDSCHRIFT tot bevordering van de Studie der Paedagogiek,

onder redactie van J. Geluk en H. de Raaf.

Per jaargang van 4 afleveringen f '2,50. Franco per post f 2.75

Linnen banden a ƒ0 50.

Uitmuntend hulpmiddel bij de studie voor de Hoofdacte.

TIJDSCHRIFT

vcor Geschiedenis, Lanfl- en ïotaiiie,

onder redactie van Dr. M. G. de Hoer en R. Schuiling.

Prijs per jaargang van 't afleveringen f 5,—

Linnen banden a / 0,50.

Aanbevolen bij ds studie voor de Acte Gesch. en Aardr. en voor de Hoofdacte

Abonnementen worden aangenomen door eiken boekhandel. elk postkantnor en den ritgever de firma P. NOORDHOFF te Groningen.

Sluiten