Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Onwaar is, dat ik zou hebben beweerd, hoe Duitsche militairen na herhaalde vaccinatiën en re-vaccinatiën toch pokken kregen. Indien ik dit beweerd had, zou dit nog zoo heel verschrikkelijk niet wezen, want dan zou ik nog best waarheid gesproken kunnen hebben; adres aan de bekende dame te Bonn, die 20 maal gevaccineerd was en toch — niet alleen de pokken kreeg — maar er zelfs aan stierf. Maar ik heb het niet gezegd. Ook hier is v. n. B. het spoor der waarheid bijster en ook hier weer is dit het gevolg van slecht luisteren. Zie hier de leerzame passage, die de lieer v. i>. B. niet heeft begrepen. „Op den lsten April 1896 werden 158 soldaten van het Duitsche leger ingescheept om als koloniale troepen in Zuid-West-Afrika dienst te doen. Op 4 onderofficieren na, hadden alle 2 jaren dienst achter den rug en waren dus allen, volgens de bestaande wetten, 3-maal gevaccineerd geweest, n.1. éénmaal in het eerste levensjaar, de 2de maal in het 12de levensjaar en de 3de maal als recruut. De 4de vaccinatie, die verricht behoorde te zijn vóór het verlaten van hun garnizoen, bleek in enkele gevallen achterwege te zijn gebleven. De officier van gezondheid onderwierp daarom alle soldaten aan boord aan eene nieuwe vaccinatie. Dit was voor verreweg de meeste der manschappen dus de 5de vaccinatie, want slechts een zestal had verklaard voor de 4de maal niet gevaccineerd te zijn geworden. Eene 5de vaccinatie dus, die bij de meesten voor een paar maanden door de 4de was voorafgegaan, terwijl zij l1/, jaar daarvoor allen voor de derde maal waren ingeënt geworden. En wat bleek het resultaat te zijn? Dit, dat van de 154 soldaten er 125 weer met goed gevolg gevaccineerd bleken. Slechts 29 vertoonden geen gevolg. Van deze 29 verklaarden er 10, dat zij direct vóór de inscheping gevaccineerd waren. De 19 andere werden toen nogmaals gevaccineerd en vertoonden toen bij 11 hunner na 8 dagen de schoonste pokken. Bij 8 werd geen resultaat verkregen. Sobotta komt tot de conclusie, dat van 154 man, die in den herfst van 1894 voor de derde maal waren gevaccineerd geworden, bij 146 d. i. bij allen op 8 na, reeds anderhalf jaar later de verkregen onvatbaarheid spoorloos was verdwenen. Ik voeg hier niets aan toe, dan de verklaring, dat Sobotta een warm voor-

Sluiten