Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom Scheidsrechterlijke Uitspraak ?

REDE zooals deze ongeveer uitgesproken is door M. H. ROODSCHILD uit Zutphen op eene vergadering van Nederlandsche Kooplieden, gehouden 28 Januari 1907 te Amsterdam, waar in principe besloten werd tot oprichting eener Vereeniging ter Bevordering van Scheidsrechterlijke Uitspraak onder Kooplieden.

ZUTPHEN. — W. J. THIEME & Cie.

Sluiten