Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buigt u dan voor Jezus Christus! Rij is uw Heiland. Verre van Hem is de dood ; bij Hem is het leven. liet zal u nooit gelukken op den duur buiten Jezus vrede en vreugde te hebben, maar als gij Hem hebt , als gij u aan Zijn dienst gewendt, zal het u altijd goed zijn , hoe uw lot zich ook keeren moge.

Komt spreken wij dat \iit in ons lied , met elkander aanheffende :

Gezang 72 : 1, 3 en 6.

Wie wijst ons , stervelingen ,

Op 's werelds kronkelpaan ,

Bij al haar wisselingen ,

Het pad ten hemel aan ?

Wie roept bij 't voorwaarts streven,

Verdoolden tot zich weêr;

Wie i.s de weg ten leven ?

't Is Christus , 't is de Heer.

Wie schenkt ons hier verblijden ,

Dat nimmer 't hart bedroog?

Wie beurde ons onder lijden 't Gebogen hoofd omboog ?

Als dood en graf doen beven ,

Wie geeft dan zwakken moed ?

't Is Christus! hij is 't leven ,

Dat eeuwig leven doet.

Welzalig zoo te kennen

Hem , die tot God ons leidt!

Zich aan zijn dienst te wennen ,

Schenkt bier reeds zaligheid.

Komt zondaars! komt, snelt nader,

En luistert nnar zijn stem ;

Gelooft het: tot den Vader

Komt niemand dan door Hem!

M. H. ! Waarom zou Barnabas de gemeente te Antiochie zoo dringend vermaand hebben om bij den Heer te blijven? Omdat hij wist, dat het hun dan alleen goed was. dat zij dan alleen hun geloof sterk, en hun hoop levendig zouden

Sluiten