Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 38.

Deze wet treedt in werking 3 maanden na den dag waarop zij in de Staatscourant zal zijn afgekondigd.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is bevoegd aan de gemeentebesturen geheele of gedeeltelijke vrijstelling te verleenen van hare toepassing en uitvoering.

Drie jaar na den dag der afkondiging worden geen vrijstellingen meer verleend.

Strafbepalingen.

Sluiten