Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waterschappen in Overijssel, welke reeds op de eenige billijke en rationeele basis van omslaghetting naar de belastbare opbrengst zijn ingericht.

Aan de Stalen onzer Provincie is de taak, dit groote werk door wijziging der Reglementen, op nieuwe rationeele basis, een nieuwe instelling te creëeren ; en aan liet nieuwe Hoogheemraadschap Delfland, 0111 een nieuw waterschap te construeeren, dat voldoen kan aan de hierboven gestelde eischen.

Aldus, breed opgevat en ruim uitgevoerd, kan de schoone wensch der Provinciale Commissie, in haar Rapport van 1898 geuit, eenmaal in vervulling komen!

Dit zij onze wensch !

R.

Oct. 1903.

/I

/ IJ

11 I j

j

Sluiten