Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koch. Door zijn ontdekking van den tuberkelbacil, in het jaar 1882, is het mogelijk dat antwoord te doen luiden: tuberculose is de ziekte, die veroorzaakt wordt door den tuberkelbacil.

Men kan tegenwoordig geen populair-wetenschappelijk werk, bijna geen courant ter hand nemen of men ontmoet de woorden bacil, bacterie en bacteriologische wetenschap. Meenende dat niet door iedereen goed wordt begrepen wat met die woorden bedoeld wordt, acht de commissie het gewenscht hierop — zij 't ook zeer in tkort — eenigszins nader in te gaan.

Van een bacteriologische wetenschap zou geen sprake zijn zonder de uitvinding van het microscoop, de combinatie van lenzen, die het ons mogelijk maakt voorwerpen te zien, die veel te klein zijn om door het ongewapend oog te worden

waargenomen.

Met dit werktuig gelukte het in 1675 aan onzen beroemden landgenoot Antony van Leeuwenhoek, kleine levende wezens te ontdekken, van wier bestaan niemand had gedroomd en later, toen de microscopen zoo verbazend waren verbeterd, bleek het dat die kleine wezentjes, die men microorganismen of bacteriën heeft genoemd, overal voorkwamen, zoowel in de lucht als in het water

en op vaste stoffen.

Aanvankelijk begreep men niet welke rol deze kleine éencellige organismen in de huishouding der natuur speelden, doch in lateren tijd ging

Sluiten