Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der longen, hoest, dan brengt hij met de opgehoeste fluimen (zie fig. i en 2) duizende tuberkelbacillen in de hem omgevende lucht en wanneer hij de booze, helaas! nog zeer algemeene gewoonte heeft die fluimen neer te spuwen op den grond, dan drogen deze daar uit, de erin bevatte bacillen worden droog stof, dat vermengd met het gewone stof, kan worden opgejaagd en zoo door menschen worden ingeademd. Ook kunnen die verdroogde, nog levende bacillen met het stof neervallen op spijzen en dranken en zoo langs den weg van het maag-darmkanaal in het organisme worden opgenomen.

En niet alleen bij het hoesten, doch ook bij niezen en spreken, waarbij tot op een afstand van een meter kleine vochtblaasjes worden verspreid, kunnen tuberkelbacillen door een lijder aan tuberculose naar buiten gebracht worden.

Behalve deze wegen waarlangs de tuberkelbacil den mensch kan besmetten, zijn er nog andere. Tuberculose komt niet alleen voor bij den mensch, doch ook bij vele huisdieren, v.n.1. die welke plantaardig voedsel gebruiken. Zoo is zij zeer verbreid onder de runderen, waar zij wordt aangeduid door den naam parelziekte. Zetelt nu de tuberculose aan de uier van de koe, dan is het zeer licht te begrijpen, dat in de melk tuberkelbacillen kunnen geraken, doch bovendien kan dit ook op andere wijze geschieden. In het, onlangs voor de eerste maal verschenen, verslag der Rijksseruminrichting

Sluiten