Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Rotterdam, leest men daarvoor de volgende verklaring. Wanneer in een stal een rund aan parelziekte lijdt, verbreidt dit met zijn fluimen en speeksel tuberkelbacillen; deze worden door andere gezonde beesten met voedsel of drank ingeslikt, passeeren volkomen levensvatbaar het darmkanaal en worden zoo wederom ontlast. Een ieder die zich met het centrifugeeren van melk bezig houdt weet, dat daarin dikwijls vrij groote hoeveelheden runderfaeces voorkomen.

Dergelijke met tuberkelbacillen besmette melk kan bij den mensch tuberculose verwekken en evenzeer is dit het geval met vleesch van parelziek vee.

Op al deze manieren kan dus de tuberkelbacil in het menschelijk lichaam dringen; het grootste gevaar levert echter op de aan tuberculose lijdende mensch, die met de opgehoeste fluimen zoo ontelbaar vele bacillen verspreidt.

Een ander punt, dat nu onze belangstelling vraagt, is het volgende. Zijn er vele lijders aan tuberculose om ons heen, zoodat wij dikwijls in de mogelijkheid verkeeren den tuberkelbacil te ontmoeten ?

Ten einde een antwoord op deze vraag te geven, is de commissie genoodzaakt met eenige cijfers voor den dag te komen.

Jaarlijks sterven in Europa meer dan een millioen menschen aan tuberculose; voor Nederland bedraagt dit cijfer 9 a 10 duizend. Dat wil zeggen, dat in ons land 10—15 % van alle sterfgevallen

Sluiten