Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel is bekend dat die vatbaarheid erfelijk kan zijn. Een ieder kent familie's, waarin de tuberculose herhaaldelijk slachtoffers maakt, waarvan de leden gekenmerkt zijn door een zwakke gezondheid, een eigenaardigen, tengeren lichaamsbouw.

Verder weten wij, dat bepaalde omstandigheden in staat zijn om die vatbaarheid te doen ontstaan. Als zoodanig noemen wij sommige ziekten, als mazelen, kinkhoest, en bovenal leven onder ongunstige voorwaarden.

Hieronder worden in hoofdzaak verstaan : alcoholmisbruik; uitputting door losbandigheid, armoede of ziekte; het beroep, dat door het ontwikkelen van veel en scherpe stofdeeltjes tot beschadiging van de longen leidt; gebrek en verdriet; ongezonde woningen, die vochtig zijn en onvoldoenden toegang bieden aan versche lucht en zon. Onderzoekingen b.v. in Parijs hebben aangetoond, dat terwijl de tuberculose in de Champs Elysées, een voorname wijk, op 1000 inwoners éen slachtoffer maakte, dit cijfer in de arme wijken van Grenelle en Plaisance, waar zeer slechte woningtoestanden bestaan, tienmaal zoo groot was.

In het algemeen kan men dus zeggen dat iemand, die afstamt van gezonde oudérs, en niet verkeert in de bovengenoemde ongunstige omstandigheden, wanneer tuberkelbacillen zijn lichaam binnendringen, zeer groote kans heeft door hen niet of slechts in geringe mate ziek gemaakt te

Sluiten