Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de krachten verdwijnen en zoo ontstaat het beeld der longtering, die ten slotte tot den dood voert.

Tusschen deze beide uitersten: dengeen, die hoewel op zekeren tijd in zijn leven tuberkelbacillen met zich ronddragend, dus tuberculoselijder, dank zij de gunstige omstandigheden waarin hij krachtens afkomst en levensvoorwaarden verkeert, niet belangrijk ziek wordt gemaakt, en den ander, die dit alles moetende missen, er door wordt gedood: de t e r i n g 1 ij d e r, zien wij vele overgangsvormen, n.1. individuen, die ziek gemaakt door de tuberkelbacillen, uit hun gestel de kracht putten om die ziekte te boven te komen. Men heeft toch ook al weer bij lijkopeningen gevonden, dat menschen die aan toevallige oorzaken stierven, sporen droegen van vergevorderde tuberculeuze processen, die ook door bindweefselwoekering of kalkafzetting genezen waren.

Dit alles nu wetende, kennende zoowel de oorzaak der tuberculose, de wijze waarop zij zich verspreidt, de omstandigheden die haar ontstaan begunstigen, haar neiging tot genezing in de meeste gevallen, alsook haar ontzettende verbreiding, die haar den naam van volksziekte met volkomen recht doet dragen, waar zij de menschheid in den letterlijken zin van het woord decimeert, rees als van zelve de vraag bij velen: wat kan men doen om deze verschrikkelijke ziekte tegen te gaan ?

Sluiten