Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tollige meubelen, maar daartoe is het ook gewenscht, dat de groote vijand van den tuberkelbacil, de zon, zoo ruim mogelijk toegang heeft tot het vertrek, dus geen belemmerende gordijnen dien toegang bemoeilijken. En waar men ten slotte weet, dat slechte lucht en vocht gunstig zijn voor de ontwikkeling der bacteriën, daar zorge men de lucht in het vertrek zoo zuiver mogelijk te houden, wat men het best bereikt door voortdurend een oi' meer ramen geopend te laten, hetgeen zeer goed is door te voeren, wanneer men een van boven openschuivend, of nog beter een tuimelraam gebruikt. Steeds zal het echter noodig zijn, ook al werden al deze maatregelen getrouw toegepast, om na het vertrek van den lijder uit of zijn overlijden in de ziekenkamer, deze grondig te ontsmetten om verbreiding der tuberkelbacillen te voorkomen.

De tweede bron der tuberkelbacillen: het aan tuberculose lijdend rund, vereischt krachtige pogingen tot beteugeling dier ziekte.

Uit het bovengenoemd verslag der Rijksseruminrichting blijkt, dat vooral in Zuid-Holland boven de Lek, in Noord-Holland, Noord-Brabant en Friesland zeer vele stallen besmet zijn met tuberculose. Behalve algemeene maatregelen door de Regeering te nemen, trachte het individu zich persoonlijk te vrijwaren voor besmetting met tuberkelbacillen, uit melk of vleesch, door die producten nimmer in ongekookten staat te ge-

Sluiten