Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruiken, tenzij men, wat melk aangaat, den voorkeur aan pasteuriseeren moge geven.

Om aan den tweeden eisch te voldoen: verhooging van het weerstandsvermogen van den

Ventilatie-inrichting aan een venster.

(Uit: „Geneeskundige Leekeboekjes" door Dr. J. Schrijver, uitgave van de Hollandia-Drukkerij te Baarn).

mensch, waardoor aangeboren of verkregen vatbaarheid voor de tuberculose kan worden bestreden, werd door sommigen de meening verkondigd, dat in de allereerste plaats de aangeboren vatbaarheid voorkomen zou kunnen worden, door huwelijken tusschen tuberculeuzen te verbieden. Op deze kwestie zal de commissie, wijl zij haar voor

Sluiten