Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duizenden die in steden wonen, of in slechte woningen, om eenigszins den omvang ervan te beseffen. Men heeft getracht de oplossing te vinden in het bouwen van sanatoria, gebouwen, voldoende aan alle eischen der gezondheidsleer, gelegen in boschrijke streken, waar de lijders naast rust en krachtige voeding, gelegenheid vinden om in veranda's of vrijstaande ligtenten den ganschen dag in de buitenlucht te kunnen vertoeven, waar zij tevens goed op de hoogte komen van de wijze, waarop zij moeten leven, van de voorzorgen die zij hebben te nemen tegenover hun fluimen, zoodat zij, thuis gekomen, als raadgevers voor hun omgeving kunnen optreden.

Ongelukkigerwijze zijn deze inrichtingen, ook al worden zij eenvoudig ingericht, zoo duur, dat het wel nimmer zal gelukken er zooveel te bouwen, dat alle lijders daar onder dak gebracht kunnen worden. Men behoeft zich slechts te herinneren, dat in ons land jaarlijks ioooo menschen aan tuberculose sterven, doorloopend 60 a 70000 er aan lijden en daarnaast te bedenken, dat in 1905 de beide sanatoria Hellendoorn en Oranje-Nassauoord er nog geen 500 herbergden.

Daarom heeft men gezonnen op andere middelen om de lijders te helpen en zijn op het voetspoor van Dr. Calinette te Rijssel, tegenwoordig in tal van steden van ons vaderland zoogen. consultatiebureau s opgericht. Deze plaatselijke vereenigingen wijzen een gebouw of vertrek

Sluiten