Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blijkens de resultaten, door deze bureaus bereikt, wordt op die wijze zeer veel nut gesticht bij de bestrijding der gevreesde volksziekte.

De commissie hoopt dat het haar gelukt is een kort doch duidelijk beeld te geven van hetgeen men weet omtrent de tuberculose en doet om haar te bestrijden. In het volgende zal zij trachten de vraag te beantwoorden hoe de verschillende wapenen in den strijd moeten worden gewijzigd om geschikt te zijn voor het platteland en hoe de afdeelingen van het Groene Kruis deze kunnen en moeten hanteeren.

Als middelen om de ziekte te b e s t r ij d e n, hebben wij leeren kennen:

i°. zorg te dragen dat tuberkelbacillen, die zijn opgehoest of op andere wijze buiten het lichaam geraken, onschadelijk worden gemaakt;

2°. te verhoeden dat melk of vleesch, afkomstig van tuberculeuze runderen, ongekookt (ongepasteuriseerd) worden genuttigd:

3°. vernietigen van tuberkelbacillen, door ontsmetting van ruimten, waar een lijder heeft vertoefd of is bezweken;

4°. verhooging van het weerstandsvermogen van den mensch.

De maatregelen om deze middelen toe te pas-

Sluiten