Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sen, wenscht de commissie te verdeelen in algemeene en bizondere.

Tot de eerste categorie behoort:

iu. Bestrijding der kwakzalverij, die belooft den lijder aan tuberculose te genezen, die tal van middeltjes tegen hoesten, bloedarmoede, zwakte, dikwijls de eerste verschijnselen der tuberculose, in omloop brengt, met reusachtige reclamemiddelen en daardoor den lijder in het eerste tijdperk der ziekte, dat bij gepaste behandeling zoo gunstige kans op genezing aanbiedt, ervan afhoudt om den weg in te slaan, die voert tot die behandeling. Zij is zeer dikwijls de oorzaak, dat de geneesheer eerst vergevorderde tuberculeuze aandoeningen onder behandeling krijgt bij menschen, die misleid door de boerenbedriegende advertenties en circulaires, maar aldoor Abdijsiroop of Pinkpillen of eenig ander middel bleven slikken, door groote maatschappijen, die er zich de beurs mee spekken, in den handel gebracht, en die, onkundig van het er aan verbonden gevaar, jaren lang alle voorzorgsmaatregelen hebben verwaarloosd, om verbreiding der tuberkelbacillen tegen te gaan. Van groot belang mag het daarom geacht worden dat de afdeelingen van het Groene Kruis door populaire lezingen over dit onderwerp, de aandacht der menschen vestigt op het gevaar dat hen bedreigt van de zijde der kwakzalverij.

Sluiten