Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3U- Toepassing der sociale hygiëne opwoninggebied, waterverzorging, vuil-afvoer, levensmiddelen.

In het voorafgaande hebben wij gezien, dat de meeste slachtoffers door de tuberculose worden gemaakt waar armoede en gebrek heerschen, waar slechte woningen, verstoken van goed drinkwater, slecht voedsel, slechte werkplaatsen een gezond leven onmogelijk maken. De afdeelingen van het Groene Kruis behooren in haar omgeving te doen wat in haar vermogen is om te helpen dergelijke misstanden op te heffen. Als middel om hiertoe te geraken, wenscht de commissie de afdeelincren er op te wijzen, dat zij overal waar dergelijke toestanden worden aangetroffen, niet krachtiq-genoeg kunnen aandringen op de medewerking van de gezondheids-commissies, om verbetering- te bewerken. En van niet minder belang is het, dat zij haar beste krachten inspannen om het begrip zindelijkheid bij het volk ingang te doen vinden en duidelijk te maken, door mede te helpen volksen schoolbaden te stichten, die in den vorm van douche-baden betrekkelijk goedkoop en aan bestaande gebouwen zijn aan te brengen en evenzeer goedkoop in exploitatie zijn.

Tot de bizondere maatregelen, die ter bestrijding der tuberculose moeten worden toegepast, rekent de commissie de volgende:

ie. het tegengaan van de verspreiding der tuberkelbacillen;

Sluiten