Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruikte, wanneer hij in latere dagen als kapelaan en pastoor te Riese op bezoek kwam. In de kamer, waar hij het levenslicht zag, aan de witgeverfde muren drie gekleurde platen: figuren van heiligen in lijst, beneden geen enkel meubelstuk , niets. Als kardinaal en patriarch van Venetië overnachtte .Mgr. Sarto, te Riese vertoevende, gewoonlijk in het naburige klooster van Crespano, doch gedurende den dag nam hij zijn intrek in dit ouderlijke huis, voor hem vol dierbare, teedere herinneringen aan zijne overigens armoedige jeugd.

Want de kleine (xiuseppe Sarto was inderdaad arm. Twee priesters, Don Gaetano Marcon — deze is pas verleden jaar gestorven — en Don Lionello, die beiden te Castelfranco woonden, gaven hem het eerste onderwijs, en hoogbejaarde lieden in laatstgenoemd stadje weten te verhalen, dat de knaap den langen weg van Riese meermalen heen en terug aflegde op de bloote voeten. En in den speeltijd, tusschen het ochtendonderwys en de middaglessen, was hij geregeld te vinden bij de welgestelde familie Finazzi, om daar aan drie jonge kinderen de beginselen te leeren van het lezen, schrijven en rekenen , als belooning waarvoor hij dan mede mocht aanzitten aan het middagmaal. Een van (liuseppe's oud-leerlingen, Francesco Finazzi, is nog in leven en zal het zich thans ongetwijfeld tot een hooge onderscheiding rekenen door Z. H. te worden ontvangen in audiëntie!

De drukkende levensomstandigheden en de ernstige studieijver van den kleinen Sarto deden niet in het minst afbreuk aan de blijmoedigheid en de opgewektheid van zijn karakter. Xiet slechts dat hij zijn vermaak erin vond zich gedurende de avonduren binnen de stil-devote muien der parochiekerk van Riese, onder leiding van den pastoor, te oefenen in het orgelspel , doch op Zon- en feestdagen of wanneer de vacantietijd was aangebroken, trok Griuseppe Sarto meermalen met zijn schoolkameraad Andrea Pastro, die nog te Riese woont, uit ter vogelvangst, waarbij dan, om de gevederde luchtbewoners te verschalken, gemanoeuvreerd werd met een kleinen uil; ofwel men klom in de boomen of speelde het destijds te

Sluiten