Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als boerenzoon was James Cook op de vloot van de laagste rangen opgeklommen tot commandant. Bekend als betrouwbaar waarnemer en uitstekend vlootvoogd tevens, werd hem in 1778 opgedragen de zoo merkwaardige overgang van de planeet \ enus over de zon in de Zuidzee te gaan waarnemen, waarbij hij tegelijk voor goed bewees, dat Nieuw-Zeeland geen deel van het Zuidland uitmaakte. Ofschoon de eenvoudige berichten uit zijn scheepsjournaal, door een bombastisch litterator naar den geest dier tijden werden omwikkeld met een onbeduidend staatsiekleed van klassieke beelden en zedekundige beschouwingen, werd de beschrijving van die eerste reis dadelijk populair.

Reeds in 1772 gaf-de Engelsche admiraliteit, hem de gelegenheid tot een tweede reis meer direct bedoeld als een reis naar het Zuidland Hij moest namelijk, zoo dicht mogelijk de kust er van volgend, een reis om de wereld maken, en al was het wetenschappelijk doel hoofdzaak, ook op het aanknoopen van handelsbetrekkingen moest hij steeds bedacht zijn. Zijn beide schepen de «Resolution» en de «Adventure» waren voor die tijden uitstekend geproviandeerd en hadden voor twee jaar voedsel aan boord. Voor het eerst werd getracht, door grooter rantsoenen groente, dan de Engelsche Jantjes thuis gewend waren, de ergste ziekte, den scheurbuik tegen te gaan. Met even groote belangstelling a s genoegen inspecteerde het hoofd der admiraliteit Lord Sandwich, even vóór den aftocht de zoo deugdelijk en practisch toegeruste schepen.

Kersttijd 1772 weerklonken voor het eerst tegen de Zuidelijke ijsbergen de melancolieke tonen van den Schotschen doedelzak bij het stampen der matrozendansen. Sneeuwjachten, hagel en mist maakten het de zeelui anders lastig genoeg en de natuuronderzoeker J. F. Forster en zijn zoon vulden hun dagboek met melancolieke klachten, zoowel over de woestheid der natuur als het treurige verblijf aan boord en tegen den donkeren achtergrond hunner jeremiaden komt de onverstoorbare opgewektheid en werklust van Cook des te helderder uit. Een eilandengroep, 20" ten O. van de Falklandseilanden, waarschijnlijk reeds vroeger gesignaleerd, werd Zuid-üeorgië gedoopt en 17 Jan. 1773 was een gewichtige datum in de

Sluiten