Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sir Josef Hooker, die niet dan met tegenzin de bemanning voor zijn oogsten een plaats aan boord zag inruimen. Gelukkig was Ross zelf een geophvsiker van den eersten rang en zijn zijn uitgewerkte aanteekeningen van blijvende waarde voor de aardrijkskundige merkwaardigheden van het doorvorschte gebied.

Over Sint-Helena, de Kaap en Hobarttown, waar het materiaal voor de magnetische stations gelost werd, ging het in den Zuidelijken zonier van 1840 al dadelijk over den poolcirkel. I emidden van ijs en scharen pinguïns kondigde de donkere lucht in 't Z. open water aan en werkelijk in Jan. '41 werd op 69 15 Z. B. en 176° 15' O. L. achter de ijsmassa's de open Rosszee ontdekt, die in het Zuiderijs een dergelijke bres vormde als in het Noorden tusschen Groenland en Spitsbergen een tak van den Golfstroom steeds open houdt. Veel robben woonden in dit watervlak, dat zich over acht breedtegraden uitstrekte en veel dieper dan de Weddellzee de schepen m het Zuidland liet doordringen. Het was op dit gebied een ontdekking even groot als die van de zuilen van Hercules voor de Phoeniciers en van de Kaap voor de Portugeezen. Al spoedig kwam land in zicht, dat de O. grens vormde van deze zeker honderde K.M. breede zeestraat. De eerste der reeks toppen van aanzienlijke hoogte, die uit dit land omhoog staken, werd naar den eersten ijveraar voor deze expeditie .Mount Sabini genoemd en in de merkwaardige hoornachtige kaap er voor gelegen werd de naam van een anderen ijveraar \ iscount Adare vereeuwigd.

De hooge donkere rotsen, blijkbaar vulkanisch van oorsprong, vormden een scherp contrast met het effen sneeuwdek omhoog en het brokkelige pakijs omlaag. Voor het eerst werd dit merkwaardige landschapsschoon over groote uitgestrektheid aanschouwd en bewonderd. Tot 2 en 3000 M. hoogte reikten de toppen, waarvan groote gletschers omlaag hingen, die als lange horizontale ijstafels tot ver in zee zich uitstrekten en aldus de oorsprong waren van de eigenaardige Antarctische ijsbergen. De namen van alle Lords der admiraliteit, die zonder deze vereeuwiging grootendeels al lang vergeten zouden

Sluiten