Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe tochten ernstig voorbereid, waarbij men o. a. hoopt met ijsautomobielen de magnetische Zuidpool te bereiken. Larsen heeft thans met een station voor walvischvangst op het eenzame rotseiland Zuid-Qeorgië de rij der blijvende vestigingen in het Antarctische gebied geopend

Van internationale samenwerking verwacht men naast een rationeeler verdeeling der onderzoekingsterreinen ook het onderhoud en van vaste ontdekkingsschepen met Tasmanië en Argentinië als uitgangspunten en de vestiging van een reeks van wetenschappelijke stations rondom het eigenlijke Zuidland, het eenige aardrijkskundige onderzoekingsveld, waar alle kleingeestig-hinderlijk nationaal streven kan blijven buitengesloten.

Zoo wijst alles er op, dat de belangstelling van velen door ondernemings- en weetlust gedreven, zich blijft richten op die in dubbelen zin witte plek op onzen aardbol. Steeds groeien ook de hulpmiddelen, die ons ijs, kou en duisternis doen trotseeren en de zege op het Antarctis wordt een zege zoowel van de daadkracht, als van den cultuur en het kapitaal der twintigste eeuwers, die tezamen de tinnen gaan beklimmen van het reusachtigste ijskasteel ter wereld. Zelfs de machtigste ijsmassa weerstaat niet het warme bloed dat stroomt door onze hersens en handen, en de vaan onzer wilskracht en weetgierigheid vinde het nageslacht geplant aan de Zuidpool. Rijkdom van allerlei aard vindt hier een waardig offeraltaar, over de zwak golvende sneeuw- en ijsvlakten van het Zuidland wachten onze automobielen de waardigste adelsbrieven en de twintigste eeuw heeft zich voor het Zuidland Ie glansrijk ingezet om ook niet de kroon op het werk te zetten.

Maar dat de Zuidlandtochten, niet in de eerste plaats poolsport tot doel hebben, dat hier vele vraagstukken een oplossing kregen en nog zullen krijgen, dat hopen we in de volgende regels te bewijzen door een uiteenzetting van de aardrijkskundige en natuurkundige verschijnselen in dit gebied.

Topografisch is het hier nog onbekende gebied zoo groot als geheel Nieuw-Holland. Qroot Brittanje en Ierland, hier neergelegd, zou in het niet verzinken als een kleine kokarde op een flambard.

Sluiten