Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ger met ijs bedekt te zijn geweest en hoe paradoxaal het ook klinkt: in den tijd toen het Antarctische klimaat betrekkelijk zachter, dus vochtiger d. i. sneeuwrijker was, had het landijs, uit sneeuw ontstaande, zijn grootste uitgebreidheid.

Thans is de bizonder koude temperatuur een van de kenmerken van het Antarctis, waarbij men vooral den invloed van groote uitgestrektheden land meent te bespeuren. Slechts

De Gaussberg in Keizer-Wilhelw-II-land.

5 °/o van de gemiddelde dagelijksche temperatuur komt boven het nulpunt, en ging 's winters de thermometer in de winterkwartieren tot — 50° C. terug, ook 's zomers schommelde het kwik daar om het nulpunt. Juist dit laatste is misschien wel het merkwaardigste klimaatverschijnsel op de hoogere breedten van het Zuidelijk halt'rond. Hoogst eigenaardig is al dadelijk de bizonder snelle temperatuursainame bij het naderen van den Antarctischen ijsgordel. In vier dagen stoomens kwam Nordenskjöld van 55° Z. B. van Vuurland, waar

Sluiten