Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fond. Men kan nog goed zien, dat de figuren gepolychromeerd geweest zijn.

De scherp omlijnde gestalte van Michaël, nobel van opvatting, vorm en uitbeelding geeft de voltrekking van het Laatste Oordeel te zien. Michaël heeft in de linkerhand de weegschaal, waarmee het lot der menschen beslist wordt. In de eene schaal ligt een mensch, in de andere goede werken, gebedenboeken enz.

Slaat de schaal nu naar den kant der goede werken door, dan is de mensch behouden en gaat naar den hemel, slaat zij echter naar de zijde van den mensch door, zooals op deze voorstelling, dan is hij gewogen, maar te licht bevonden ; de goede werken zijn lichter dan de mensch en hij is verloren. Met de speer, die Michaël in de rechter hand houdt, wipt hij hem uit de schaal, waarop hij terstond in een draak verandert en ter helle vaart.

Gelijk we reeds opmerkten, bevindt zich in hetzelfde vak de voorstelling van Christus aan het kruis met Maria links en Johannes rechts, beiden met gevouwen handen onder de armen van het kruis staande, Maria opziende naar den Heer. Ter zijde van de H. Maagd bevindt zich nog een heilige met een staf in de hand. Al de figuren zijn scherp omlijnd en meesterlijk geteekend.

Jammer, dat het geheel veel geleden heeft. De figuren zijn alle verbleekt en zeer geschonden. Het bovendeel van Michaël is nog het best bewaard gebleven, terwijl dit bij Christus niet het geval is, waar dit deel juist veel geleden heeft. Van de weegschaal is slechts de balans

Sluiten