Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pand zijn reeds geheel gerestaureerd, terwijl men die in het Zuider nog bezig is te ontblooten. Voor zoover echter thans reeds is na te gaan, zijn op laatst bedoeld gewelf de vereenigde stamboomen van Joseph en Maria, dus van Jezus, geschilderd in de portretten hunner voorouders. Wanneer over eenigen tijd ook deze schilderingen gerestaureerd zijn, dan zal het Zuider transsept het Noorder geen oneer aan doen.

Dit laatste is, gelijk we reeds opmerkten, gerestaureerd.

Het is door twee wulven overspannen, elk bestaande uit vier kleine en tien grootere vlakken of velden. De kleinere bevatten bont gekleurde blad- en bloemarabesken, welke men ook in de hoeken der grootere vindt. Uit laatst bedoelde verrijzen de bustes van twaalf apostelen en tien profeten, met heldere kleuren iets meer dan levensgroot geschilderd.

Om de figuren der apostelen, die aureolen dragen, welke de profeten hier missen, slingeren zich spreukbanden met Latijnsche opschriften in Gotische letter.

Elk der apostelen, voorzien van zijn attribuut, spreekt daarop een gedeelte van het Credo uit. Zoo staat bij St. Bartholomeus : Credo in spiritum sanctum (d.i. ik geloof in den heiligen geest), bij St. Mattheus: Sanctam ecclesiam catholicam (d.i. eene heilige, algemeene kerk), bij St. Simon : Sanctorum communionem, remissionem peccatorum (d.i. in de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden), bij St. Judas : Carnis resurrectionem (d.i. de wederopstanding des vleezes), enz.

Naast eiken apostel bevindt zich, op een tweetal uitzonderingen na, een profeet (buste), die op een spreukband eigen

Sluiten