Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kort begrip van Zutphen.

Zutphen, gelegen aan den Gelderschen IJsel in een gezonde, boschrijke omgeving, is omringd door prachtige wandelingen en eigent zich bijzonder voor uitstapjes in de houtrijke Graafschap en de heuvel- en boschrijke Veluwe. Het leven is er niet duur, de samenleving aangenaam. Op het gebied van tooneel, opera's, concerten, kunsten, wetenschappen enz. is er hetzelfde te genieten, als in grootere steden.

Het onderwijs is er uitstekend en goedkoop. Men heeft er een Gymnasium, Hoogere Burgerschool, Meisjesschool, Scholen voor uitgebreid onderwijs, School voor Kunstnijverheid (teekenen, boetseeren, houtsnijden, kunstnaaldwerk, japonnaaien enz.), Muziekscholen, Gymnastiekschool, Taalcursussen, Rijksnormaallessen, enz. enz.

Tot de bezienswaardigheden der stad behooren :

de Sint Walburgkerk met de 16e eeuwsche muur- en gewelfschilderingen ; de beroemde middeleeuwsche kloosterbibliotheek of Librije met een ongeëvenaarde verzameling middeleeuwsche boeken en versierde handschriften; de ijzeren grafkroon van graaf Otto; de koperen doopvont van Gillis van den Eynde; het graf der van Heeckerens enz. (ingang bij den Koster); de Wijnhuistoren met het klokkespel van de Gebr. Hemony; het Museum van Oudheden met oude wapens, bouwfragmenten, schilderijen, historieprenten, zegels, munten, bekers, urnen, enz. (ingang op het bordes van den Wijnhuistoren); de Drogenapstoren een middeleeuwsch verdedigingswerk; de Berkelruïne een schilderachtige waterpoort, die het riviertje de Berkel overspant;

onderscheidene typische oude gebouwen ;

bekoorlijke wandelingen in de stad, met veel houtgewas, en natuurlijke waterpartijen, gevormd door de armen van de Berkel; onmiddellijk buiten de stad prachtige lanen en wegen ; op korten afstand buiten de stad, golvende heiden, dennen-, beuken- en eikenbosschen.

De pensionprijzen in en om Zutphen zijn zeer billijk.

Sluiten