Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die er als roovers uitzagen. En niet ver van het station stond de oude Moskee, eenzaam en verlaten, gemeden als een heidensche tempel, toen het Christendom zegevierde. In dat oogenblik benijdde ik den vorst niet, die in zoo melancholieke stad, ver van de beschaving, leven moest. En in de koffiehuizen zag ik de officieren, de beambten, de artsen en onderwijzers druk aan het politiseeren. Juist was Beltsjef, de minister van justitie, doodgeschoten, en die moord bracht alle gemoederen in beweging. De kranten gingen van hand tot hand en de zaak werd met z^'n p^sie besproken, dat ik vreesde, dat men handgemeen werd. Dit waren de intellectueelen, de lui, die in Parijs, Brussel, Genève en Weenen gestudeerd hadden en met een vernis van beschaving waren teruggekomen.

Mi lar de landbevolking was anders. De ingenieur de Launay, die lang onder haar heeft geleeft, zegt van haar, dat de Bulgaren veel van „Auvergnats" hebben, practische, werkzame menschen die alles aanpakken, maar niet als beleefd en voorkomend bekend staan. De Bulgaar is een boer, vlijtig, zuinig en gehecht aan den grond. Hij heeft een dikken kop op een vierkant lijf, een kop die, volgens de Grieken, hard en leeg is. Geen aristokratie is er, maar er is een burgerstand onder hem aan het opkomen. De Turksche onderdrukking heeft hem achterdochtig gemaakt. Hij heeft een hekel aan vreemdelingen en is wraakzuchtig, als zijn toorn wordt opgewekt. In tegenoverstelling van de overige Slaven op den Balkan, heeft hij weinig fantasie en geen behoefte aan illusies. Abstracte denkbeelden zijn hem nagenoeg vreemd. Terwijl hij in practische vragen uitmunt, ligt zijn ziel nog te dommelen. Hij is trotsch op den vooruitgang van zijn land, voelt veel voor degelijk lager onderwijs, maar het hooger onderwijs laat hem nog koud. De eerzucht om zijn land omhoog te brengen maakt hem tot een vurig patriot. Voor zijn land te strijden is bij dit jonge en half beschaafde volk een innige wensch. Het is om deze eigenschappen, dat men aan dit volk de grootste toekomst op den Balkan voorspelt.

Sluiten