Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buitenwacht, dat Stamboeloff door Macedoniërs vermoord was. Het is daarmee gegaan als met de vele politieke moorden, waarvan de geschiedenis gewaagt.

Hoe lang is, om slechts bij een voorbeeld te blijven, Willem III beschuldigd van den moord op de gebroeders de Witt geweten te hebben. En zoo ook met dezen Vorst. Diens mate van verantwoordelijkheid zal wel niet zoo licht aan den dag komen, al staat ook vast, dat regeering en Vorst veel hadden kunnen doen om dien moord te voorkomen.

Toch is de moreele verantwoordelijkheid aan Ferdinand door het Bulgaarsche volk niet kwalijk genomen, omdat het genoeg had van Stamboeloli' en naar verzoening met Rusland snakte. Trouwens, de Vorst had geleerd hoe men met Bulgaren moest omspringen. Want is het haast niet een wonder, dat hij ongedeerd is gebleven in een land, waar bisschoppen gearresteerd werden en hun het kruis door ruwe en toch zoo bijgeloovige soldaten van de borst werd gerukt; waar gewezen ministers vermoord werden ; waar de ex-minister Karaweloff in de gevangenis van een officier in volle uniform een pak slaag kreeg; waar de minister van justitie Beltsjefi'bij vergissing werd vermoord, omdat hij toevallig in het rijtuig op de plaats van Stamboelofi zat; waar men lastige burgemeesters eei. steek gaf en beambten, waarover men zich beklaagde, een kogel nazond, als ze uit het koffiehuis kwamen. En in zoo'n land is den Vorst niets gebeurd.

Dit is zeker geen toeval geweest, maar wel een bewijs, dat men hem begon te ontzien. Hij kon de menschen flink de les lezen, zooals bijv. aan de deputatie, die hem kwam bedanken, wijl hij vergund had zijn zoon Boris die Koomsch gedoopt was, tot de Grieksche Kerk te laten overgaan. Want die dankjeszeggers kregen tot antwoord, dat de betuigingen van verknochtheid wel heel mooi waren, maar dat hij de fraaie woorden liever door daden gevolgd zag en dat het eindelijk tijd werd, dat men hein wat meer vertrouwen schonk dan tot

Sluiten