Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TROU MOET BLYCKEN. '5°3—19°3-

Hoe „Trou moet blycken" vier eeuwen Heeft geleefd en geworden is De Trou, die nog heden mag leven Een leven kloek en frisch,

Daarvoor vraag ik u, feestlijk herdenkend Hier bijeen, uw aandacht een wijl;

En, gelijk het betaamt aan een factor,

Doe ik dat in gebonden stijl.

Toen Haarlem, door wallen en poorten Begrensd, als een bloeiende stad,

Oude zetel der Hollandsche Graven Op veel reeds te roemen had,

Is Trou — dat staat vast — in den jare Vijftienhonderd en drie gesticht;

In een ruim vertrek, 'k mag niet zeggen In wat straat wel de huizing ligt,

Waren samen eenige mannen,

Allen poorters, rijk niet maar vroed,

Sluiten