Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarop men eerst saam te dineeren,

En dan te soupeeren plach.

Dan werd ook een factor gekozen,

Als d' oude nam zijn ontslag;

Zijn vers werd gekeurd door de Hoofden

Aan een maaltijd op tweeden Kerstdag.

Op Nieuwjaarsdag hadden de broeders

Na 't jaarvers geregeld soupt*;

Voorts was er in Februari

Een boetenmaal, ieder deed meê;

In Maart nog een boetenmaaltijd

Der Hoofden onderling;

Als ge ziet, het aantal der feestjes

Was waarlijk niet gering.

Van veel vaatjes wijn als geschenken

Maken voorts onze stukken gewag,

Soms als een eerste en dan weer

Als een elfde kind 't levenslicht zag;

Een ander gaf't als hij trouwde;

Een vierde zond hypocras;

Een vijfde tracteerde op zijn buiten;

En dat al kwam hun kostlijk te pas.

Werd iemand tot Vaandrig gekozen

En nam hij het vaandel aan,

Toch moest hij zijn vaatje geven

Of anders weder gaan.

Waarom alleen van de Hoofden

De vaandrig daartoe was verplicht,

Sluiten