Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is een dier gebruiken, wier oorsprong

Mij in het duister ligt;

Evenzeer als de reden, waarom hij

Toch niet gelijk d'andren voor twee

Maar voor zeven jaar werd gekozen;

Men gist nu, wellicht ter snefi,

't Was, daar m'om 't vaandel te torschen,

Zoo'n extra forschen man

Zoo'n Enakskind zocht, gelijk men

Om de twee jaar niet vinden kan.

Maar genoeg van al die gebruiken, Die echter in 't leven van Trou Toenmaals een plaats innamen,

Waarvan 'kniet zwijgen wou.

'k Zwijg ook niet van milde giften,

Niet in wijn nu, die gij reeds kent,

Maar door vriendlijke leden geschonken, Bij hun leven of bij testament.

Ook vermeld ik dat allerlei kranten Haar intree deden op Trou,

Waar d' Oprechte Haarlemsche lang al Hun vreugd was geweest bij de schouw.

Als gezegd reeds, de vlag van de dichtkunst Voerde enkel de factor in top;

Maar dertig jaar hield toen haar eere Pieter Langcndijk waardiglijk op.

Sluiten