Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn factorstaak liebbe vervuld,

Met zwakker dicliterkrachten,

Daarin niet slagen zou,

Is klaar; geen school van dichters Is er immer geworden uit Trou.

Maar wèl heeft ze een metamorphose,

Een tweede dan ondergaan,

En heb ik die kortlijk beschreven,

Mijn taak is dan afgedaan.

Zoolang Trou nog bleef huizen

In de Begijnestraat,

Zoolang zijn alle dingen

Gebleven in d' ouden staat.

Maar in 'tjaar zeven en tachtig

Trok zij naar een ander gebouw,

Naar de markt, schoon niet naar het hoekhuis,

Waar ze eenmaal zeetien zou.

Een nieuwigheid was het terstond al,

Toen het werd ingewijd,

Dat dames aanwezig waren;

Dat reeds teekende een nieuwen tijd.

Voorts werd ook des ochtends de Kamer

Geopend, voorheen mocht dat niet,

En daarmeê was een stap naar haar wording

Tot societeit weer geschied.

Ook werd ze toen, hoe ze ook zich weerde,

En haar afkomst deed gelden, zoo oud,

Sluiten