Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door d' overheid reeds eenvoudig

Als societeit beschouwd.

Maar de grootste verandring was die,

Waartoe men van lieverleó kwam,

Die aan het aantal der leden

In 't end alle perken ontnam.

Sinds in 'tjaar achttienhonderd

En acht die beperking verdween,

Moest het ledental langzaam wel stijgen,

Wel wassen als nooit voorheen

En wat met die enge perken

Van vroeger samenhing,

Verdween rneö en steeds verder voltooid werd

De gedaanteverwisseling.

De maaltijden werden schaarscher

Of afgeschaft voor goed,

Zij die niet trouw verschenen,

Ze werden niet langer beboet.

Van vaatjes wijn als tractatie

Of als eener weddenschap vrucht,

Mits saam door de broeders te leegen,

Nam men afscheid, zij 't ook met een zucht.

Het exclusief karakter

Van Trou, reeds redeloos

Toen niet meer naar dichtlust gevraagd werd,

Verdween; toch, zoo men verkoos,

Men kon steeds iemand weren;

Het vragen stond elk vrij,

Sluiten