Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar naar den ouden regel Het weigeren daarbij.

Eenmaal in die richting gekomen,

Bestuurd met deeglijk beleid,

Heeft Trou zich krachtig ontwikkeld

Als groote societeit.

Het hoekhuis werd nu veroverd

Dan 'thuis in de straat, die naar Spek

Gedoopt is en straks nog een derde;

En zoo ook de kostlijke plek,

Waar de zon zoo schoon door de schaduw

Der hooge boomen licht,

En waar met zoo schrander oordcel

Trou's Buitentent werd gesticht.

Terwijl Haarlem haar wallen en poorten

Zag slechten en buiten dien rand

Nieuwe straten en wijken zag stichten,

Zich strekkend naar alle kant,

Rees nu het ledental krachtig,

Ook dames werden lid,

Er kwamen buitenleden,

En Trou's fiscaal lachte wit.

En toen, wat velen uwer

Wis klaar voor den geest nog staat,

Geschiedde — er ontbrak nu geen plaats meer —

De kloeke vernieuwingsdaad,

Waaraan wij de zalen danken,

Sluiten