Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

Tot haar bloei hebben bijgebracht.

En nu, aan liet eind van de rijmen,

Waarin ik gebrekkig beschreef,

Hoe Trou, naar de tijden zich voegend,

Toch krachtig leven bleef,

Zij slechts de wensch gesproken:

Trou zij als een boom eeuwenoud,

Die gestadig wel blaadren laat vallen,

Maar zijn kracht en zijn luister behoudt.

Moog' ons embleem, zoo zinvol,

Moog' onze Pellikaan,

Voor reeksen van geslachten

Op schild en gevel staan.

't Aloude „Trou moet blycken"

Zoo klankrijk, zinrijk, waar,

Zij eeuwen leus en wekstem

Voor heel een broederschaar!

H. F. VVALLER.

Sluiten