Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

In hetzelfde jaar dat Jacob van Heemskerk bij Gibraltar 't leven liet, dapper strijdende tegen de Spanjaarden, zag een ander zeeheld 't levenslicht, die hem en alle overige Nederlandsche admiraals van vroeger of later tijd nog zou overtreffen. Die groote Nederlander was Michiel Adriaansz. de Ruyter. Den 24en Maart 1G07 te Vlissingen geboren uit het huwelijk van Adriaan Michielsz. en Alida Jans, was er geen enkele omstandigheid, die kon doen vermoeden, dat 't kind tot iets groots bestemd kon zijn. Want zijn vader verdiende als bierbrouwersknecht met moeite den kost voor zijn gezin, daar hij ten laatste een dozijn kinderen te onderhouden had, waarvan onze Michiel 't vierde was. Hetzij hij zelf dien toenaam gekozen, of anderen hem dien gegeven hadden, in elk geval noemde men hem al spoedig De Ruyter naar een familielid, dat bij de ruiterij diende.

De jonge Michiel onderscheidde zich in niets van andere knapen. Van leeren hield hij niet veel, des te meer van stoeien of vechten, en wanneer er iets te wagen viel was hij altijd de voorste. Dit laatste vestigde 't eerst de aandacht op hem. Nauwelijks tien jaar oud was de kleine deugniet de werklieden nageklommen, die bezig waren met het herstellen van den toren. Zonder dat men hem had opgemerkt bereikte hij 't hoogste punt, en ging op den bal zitten. Eerst nadat de ladder was weggenomen en de werklieden 't gebouw verlaten hadden,

Sluiten