Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men voelt algemeen, dat het is, zoals Rome het heeft bepaald. Evenmin als men er aan twijfelt of de aarde wel om de zon draait, twijfelt inen er meer aan of het 1 Januari is, als de Gregoriaanse kalender 1 Januari aangeeft. Daarom zou het in. i. te wensen zijn, dat het Z. II. Paus Pius wederom mocht behagen, zich met de tijdkwestie bezit/ te houden en voor alle landen gordeltijden te bepalen.

En dit schijnt werkelik niet zo onmogelijk te zijn.

Immers, Duitsland vraagt de beide Paas- en Pinksterfeesten niet meer tot de veranderlike feestdagen te mogen rekenen, maar er onveranderlike van te maken, hetgeen alleen door Rome ingewilligd schijnt te kunnen worden, indien dat dan ook voor de gehele wereld geldend zou zijn en, mits, dan ook tevens Rusland eindelik en ten lange leste uit zijn winterslaap ontwake en, eveneens de alom gebruikelike Gregoriaanse tijd regeling invoere, waarop door de onderhandelingen met Prof. Mum gerede hoop schijnt te kunnen bestaan *

En wanneer dan over die onveranderlikheid der feestdagen beslist zou zijn, zou allicht het aannemen der gordeltijden ter sprake kunnen gebracht worden

Geen macht noch gezag ter wereld, zou meer en beter in staat zijn, op dat stuk — ook op dat stuk — eenheid te bepalen, zo, dat een iegelik zich daar gaarne aan zoude kunnen houden — In afwachting daarvan heeft Duitsland in de 70er jaren bepaald, dat voor geheel Duitsland de Mittel Europaeische tijdregeling geldend zou zijn.

By zijn zoeken naar Eenheid, heeft Duitsland daarin een gereed middel gevonden, om die eenheid nog te vergroten, daar niet alleen Duitsland, maar benevens Scandinavieëen, ook nog de

*) Zoeven las ik in het Centrum, dat Rusland vanaf 1 Maart 1908 de

frrp.trnriflanqp t.iirirp.arftlinir 7.r1 invnftrftn.

O V O O

Sluiten