Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide andere delen van het drievoudig verbond, m. n. Oostenrijkongarije en Italië tot deze M. E. tijdregeling zijn overgegaan. -Niet alleen in de tijdregeling zocht het eenheid. Zowel als Engeland zijn tijdregeling had en, zijn volkslied en zijn munt, wilde dat ook Duitsland hebben en bepaalde lo. dat de engelse schilling in Duitsland 1 Mark zou heten. 2°. dat het engelse volkslied ook het duitse zou zijn. 3°. dat de engelse greenwich-tijd-eenheid ook op Duitsland zou overgaan, met dit verschil alleen, dat men in Duitsland uur vroeger (later) dan in Engeland zou rekenen en, den tijd aannemen, die voorheen voor Görlitz geldend was.

Deze maatregel is zeker zeer te bejammeren. Weliswaar heeft de graad verdeeling van Greenwich, die van Ferro en Parijs nagenoeg geheel verdrongen en, staat het te verwachten, dat, naarmate de invloed van Portugal, Spanje en Frankrijk naar buiten zullen verminderen, ja, geheel verdwijnen, ook de graadverdelingen van Ferro en Parijs afgeschaft zullen worden.

Dit neemt niet weg dat het nog lang niet zeker is. dat de graadverdeling van Greenwich steekhoudend zal bevonden worden.

Veeleer moet men aannemen dat 1 graad verdeling over Parijs, BerliJ", Frankfort, Weenen of Rome voor Europa en de wereld vee gewenster geacht zou kunnen zijn, omdat daar meerdere correspondentie mogelijk mede is, of om welke andere beschouwing dan ook. °

Want het middelpunt van Europa ligt niet in Duitsland. Wanneer men de kaart van Europa voor zich neemt ziet men onmiddelik dat het middelpunt van ons werelddeel in Russies Polen zich bevindt. Waar men dus tans van Middel-Europeese tijdregeling spreekt, geschiedt verkrachting. Naturlik wreekt zicht dat te eniger tijd.

Uitgaande van Warschau, zou Europa dan in 5 gordeltijden moeten verdeeld worden of in 7. ten einde hii W iinnnamon

Sluiten