Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeen, van gordeltijden, het ene land niet veel te veel licht en het andere veel te weinig te geven of warmte.

Voor alles dient ook hier naar waarheid getracht te worden en eenvoud.

Des alniettemin bestaat het Greenwich-verband en zal men er zich vooralsnog wei naar behoren te schikken.

Het spreekt wel van zelf, dat Duitsland ook getracht heeft, op ons land, in zake tijdregeling invloed uit te oefenen. Het heeft meer speciaal de spoorwegmaatschappijen verplicht in het greenwich-verband te treden en hen voor de keuze geplaatst Greenwichtijd aan te nemen of Görlitz tyd.

Nu heeft de S. S. niets beters weten te doen dan „van twee humden het minste te kiezen" en greenwich gekozen.

Dat is de fout, de kardinale fout.

S. S. had doodeenvoudig moeten zegden: „geen keuze bij: kan niet dienen" en, een wel gepast: nonpossimus: dienen te laten horen.

Immers, als men een heer plaatst tussen de keuze van een japon eener oude dame en dien van een jong meisje zal hij zeggen: niets voor mij!—

Eveneens zal een dame tussen de keuze van een generaalsuniform en dat van een melkboer geplaats onmiddellik zeggen: geen keuze.

S. S had heel wat rampen kunnen voorkomen door aanstonds het gemiddelde te nemen tussen de beide tijden, hetgeen hoogst vermoedelik door Duitsland wel zou zijn geagreëerd! Immers als een hele porsie te groot is, neemt men een halve en, le tour est fait.

S. S. heeft niet bedacht, dat zij er is voor het publiek en niet omgekeerd!

Had dus niet het publiek zoveel overlast behoren aan te doen, door maar aanstonds op Duitslands wens in te gaan: dan ben ik er af!

Het kiezen tussen twee kwaden was hier misplaatst. Waar Duitsland de zon aan de politiek dienstbaar kon maken (het

Sluiten