Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat België op dit stuk doet kan ons ten enenmale koud lii ten.

België zou eerder rede hebben ons hierin na te volgen dan wij hen. Want, wat voor Ostende goed kan zijn, is het daarom nog niet voor Luik, Spa en Verviers.—

Daarbij heeft België uit angst dat zilveren munten geheel waardeloos zouden worden reeds voor zeer geruimen tijd nikkel munt ingevoerd, terwijl het met zijn sociale wetten zo ongeveer 50 jaren bij het beschaafde Europa ten achteren is.

Daaraan behoeven wij ons dus geenszins te spiegelen en, kunnen we op dat punt meer dan gerust onze eigen weg bewandelen. Ook aan Frankrijk kunnen we geen voorbeeld nemen. Waar Havre, Bordeau, Rouaan bijv. meer belang hebben bij Greenwich tijd zouden Nancy, Lyon, Marseille enz. ongetwijfeld beter weg komen bij Grölitz, indien er geen middelweg bestond. En die bestaat er vast en zeker en wel een zeer goede.

Nooit echter zullen België of Frankrijk de Amsterdamse tijdregeling overnemen, dat nu eenmaal geen gordeltijd is en de Minister toch wel een gordeltijd heeft willen invoeren.

Bovendien willen België en Frankrijk wel gordeltijden aannemen en, kan er voor ons geen voordeel in zitten 'ons reeds, te voren, van die beide landen zodanig te vervreemden dat aansluiting niet wel mogelijk te achten moet zijn. Hetgeen toch zou geschieden door aanneming van Amsterdamsen tijd.

Pr. Hubrecht zegt m. i. zeer terecht dat men in de Steden veelal rekent met, de klok. Meer algemeen is men van oordeel, dat men op het land rekent met de zon; nu is het dan toch wel ongepermitteerd die twee machten met elkaar in botsing te laten komen. Die twee invloeden mogen elkaar vooral niet bestrijden; maar moeten noodzakelik samenwerken. En dan kan de klok zich wel regelen naai- de zon, maar niet omgekeerd.

Men kan wel de klokken regelen naar de zon en zullen dan

Sluiten